Position:Home-Contact Us

Tel:13815556136
Mobile:13356280208
Web:
ADD:Binzhou Shandong high tech Development Zone

Contact Us

Tel:
13815556136
Mobile:13356280208
Web:http://www.hkmzy.com
ADD:Binzhou Shandong high tech Development Zone
Copy right |   Binzhou Huakang Mengzhiyuan Biotechnology Co. Ltd.